SceneStatistikk.no
tilbake

Medlemmer av NTO – musikk

Statistikk for:
NTOs medlemmer har opp gjennom årene rapportert på ulike variabler, og enkelte virksomheter har endret plass på statsbudsjettet. Nye medlemmer har også kommet til, og andre medlemmer produserer/formidler ikke selv direkte til et publikum. Dette er årsakene til at det mangler tall i noen av tabellene for enkelte år.

Tab 1. Totalt antall konserter/arrangement og publikum

Snitt siste 4 år 2016
KonsPubKonsPub
Barokkanerne--348 429
Bergen Filharmoniske Orkester14398 827264130 007
BIT20 Ensemble244 909365 813
Det Norske Blåseensemble10326 7689128 226
Det Norske Kammerorkester4015 8884015 085
Det Norske Solistkor2810 2143610 327
Edvard Grieg Kor--4943 198
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester12836 87900
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester15233 32217559 531
Norsk Barokkorkester--5947
Oslo-Filharmonien142115 049173129 210
Riksscenen17421 34816522 508
Stavanger Symfoniorkester17782 37819382 104
Trondheim Symfoniorkester & Opera11168 20914471 342
Sum1 222513 7911 405606 727
Sum korrigert for dobbeltføringer musikkinstitusjonene imellom11 390586 589

Kons = Totalt ant. konserter/forestillinger/arrangement
Pub = Totalt ant. publikum

Kilden Teater og Konserthus rapporterer som én virksomhet under scenekunstinstitusjoner f.o.m. 2016. Tidligere rapporterte Kilden som tre virksomheter: Kilden – Kristiansand Symfoniorkester, Kilden – Opera Sør og Kilden – Agder Teater.

1 Gjelder dobbeltføringer mellom Bergen Filharmoniske Orkester og Edvard Grieg Kor.

Tab 2. Antall kunstneriske arrangement og publikum på kunstneriske arrangement

 2016
KonsPub
Barokkanerne348 429
Bergen Filharmoniske Orkester123117 271
BIT20 Ensemble193 758
Det Norske Blåseensemble9027 726
Det Norske Kammerorkester4015 085
Det Norske Solistkor3610 327
Edvard Grieg Kor4943 198
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester00
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester17259 276
Norsk Barokkorkester5947
Oslo-Filharmonien88109 114
Riksscenen16522 508
Stavanger Symfoniorkester16180 311
Trondheim Symfoniorkester & Opera12068 135
Sum1 102566 085

Kons = Ant. konserter/forestillinger/kunstneriske arrangement
Pub = Ant. pulikum på konserter/forestillinger/kunstneriske arrangement

Med kunstnerisk arrangement menes et selvstendig kunstarrangement. Rene formidlingsarrangement inngår ikke i dette. Kunstneriske arrangement og formidlingsarrangement ble adskilt som to underkategorier som til sammen utgjør institusjonens totaltall (jf. tabell 1) f.o.m. 2016.

Tab 3. Antall publikum på billetterte arrangement, herav med sponsorbilletter og fribilletter

Snitt siste 4 år 2016
BillSponsFriBillSponsFri
Barokkanerne---7 97900
Bergen Filharmoniske Orkester85 9219845 72097 2712938 134
BIT20 Ensemble3 24021551 1420109
Det Norske Blåseensemble22 4322331 20413 659370533
Det Norske Kammerorkester15 1227356813 5350282
Det Norske Solistkor8 763187618 6620943
Edvard Grieg Kor---35 34504 181
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester31 5771 4013 416000
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester23 386244 25241 81102 524
Norsk Barokkorkester---9470142
Oslo-Filharmonien85 30402 80090 7241 4002 550
Riksscenen8 85001 52522 50801 159
Stavanger Symfoniorkester53 0852904 59549 894195 090
Trondheim Symfoniorkester & Opera52 2903 4363 67863 9434 8433 305
Sum389 9706 46128 674447 4206 92528 952

Bill = Ant. publikum på billetterte arrangement
Spons = Herav med sponsorbilletter
Fri = Herav med fribilletter

Med «billettert arrangement» menes ethvert arrangement med billettsalg. I dette inngår både ordinære billetter, sponsorbilletter og fribilletter. Publikum i DKS og på åpne utendørsarrangement teller eksempelvis ikke med her.

Med «sponsorbillett» menes billett til sponsorer på arrangement med billettsalg. Sponsorbillett er ikke fribillett. Med «fribillett» menes gratisbillett på arrangement med billettsalg.

Tab 4. Antall konserter/forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune, i Norge forøvrig og i utlandet

Snitt siste 4 år 2016
EgenTurnéUtlandEgenTurnéUtland
Barokkanerne---17152
Bergen Filharmoniske Orkester9011425068
BIT20 Ensemble8213051
Det Norske Blåseensemble46543503011
Det Norske Kammerorkester1016416195
Det Norske Solistkor214419116
Edvard Grieg Kor---38101
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester80220000
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester133181150223
Norsk Barokkorkester---320
Oslo-Filharmonien7397160310
Riksscenen1260016500
Stavanger Symfoniorkester86902147433
Trondheim Symfoniorkester & Opera6765126171
Sum721242311 17118351

Egen = Antall konserter/forestillinger/arrangement på fast arena/i egen konsertsal/egen kommune
Turné = Antall konserter/forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Utland = Antall konserter/forestillinger/arrangement i utlandet

Tab 5. Antall publikum på fast arena/i egen kommune, i Norge forøvrig og i utlandet

Snitt siste 4 år 2016
EgenTurnéUtlandEgenTurnéUtland
Barokkanerne---4 6823 184563
Bergen Filharmoniske Orkester77 5304 2945 001120 6302 8086 569
BIT20 Ensemble1 1462711724 586896331
Det Norske Blåseensemble10 36711 0141 27512 3396 7879 100
Det Norske Kammerorkester5 7824 0163 2385 1424 4295 514
Det Norske Solistkor1 0464 0901 6205 4433 7491 135
Edvard Grieg Kor---36 8976 116185
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester32 2623 8530000
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester26 0384 9372 34732 67923 4733 379
Norsk Barokkorkester---7042430
Oslo-Filharmonien73 52726 54712 543115 7751 23912 196
Riksscenen10 5030022 50800
Stavanger Symfoniorkester71 6239 4501 29870 6193 7077 778
Trondheim Symfoniorkester & Opera50 9383 7783 86665 2685 624450
Sum360 76272 25031 360497 27262 25547 200

Egen = Ant. publikum på fast arena/i egen konsertsal/egen kommune
Turné = Ant. publikum i Norge utenfor egen kommune
Utland = Ant. publikum i utlandet

Tab 6. Antall orkesterkonserter, kammerkonserter og andre konsert- og forestillingsformer

Snitt siste 4 år 2016
OrkKammAndreOrkKammAndre
Barokkanerne---0340
Bergen Filharmoniske Orkester725516743514
BIT20 Ensemble0450712
Det Norske Blåseensemble332680873
Det Norske Kammerorkester27543118
Det Norske Solistkor48917127
Edvard Grieg Kor---34114
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester23888000
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester475649607141
Norsk Barokkorkester---203
Oslo-Filharmonien7912518170
Riksscenen004600165
Stavanger Symfoniorkester70961279802
Trondheim Symfoniorkester & Opera542730412059
Sum379303378419365318

Ork = Ant. orkesterkonserter
Kamm = Ant. kammerkonserter
Andre = Ant. andre konserter og forestillingsformer

«Orkesterkonserter» omfatter det som tidligere het «symfonikonserter».

Tab 7. Antall publikum på orkesterkonserter, kammerkonserter og andre konsert- og forestillingsformer

Snitt siste 4 år 2016
OrkKammAndreOrkKammAndre
Barokkanerne---08 4290
Bergen Filharmoniske Orkester72 33910 23016 25992 9566 83617 479
BIT20 Ensemble077675401 6872 071
Det Norske Blåseensemble2 5923 31320 863026 7261 000
Det Norske Kammerorkester8 1888311 65814 139165781
Det Norske Solistkor3 5322 0253 1957 4101 5671 350
Edvard Grieg Kor---41 0621 806330
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester13 66243116 684000
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester14 5606 04712 71515 9668 87034 440
Norsk Barokkorkester---5220425
Oslo-Filharmonien111 6521 2083 579108 4496650
Riksscenen005 6360022 508
Stavanger Symfoniorkester65 3648 1328 74871 2128 679420
Trondheim Symfoniorkester & Opera45 9713 14419 09439 6971 88526 553
Sum337 86036 137109 185391 41367 315107 357

Sym = Ant. publikum på symfonikonserter
Kamm = Ant. publikum på kammerkonserter
Andre = Ant. publikum på andre konserter og forestillingsformer

«Orkesterkonserter» omfatter det som tidligere het «symfonikonserter».

Tab 8. Antall konserter/arrangement og publikum på konserter rettet mot barn og unge

Snitt siste 4 år 2016
KonsPubKonsPub
Barokkanerne--180
Bergen Filharmoniske Orkester2817 93713117 459
BIT20 Ensemble71 386101 973
Det Norske Blåseensemble487 749394 961
Det Norske Kammerorkester89668781
Det Norske Solistkor365742 350
Edvard Grieg Kor--108 207
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester176 33300
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester172 815215 874
Norsk Barokkorkester--00
Oslo-Filharmonien4010 0632328 369
Riksscenen1597614709
Stavanger Symfoniorkester4920 1793920 400
Trondheim Symfoniorkester & Opera2515 4381511 377
Sum25784 499315102 540

Kons = Ant. konserter/forestillinger/arrangement rettet mot barn og unge
Pub = Ant. publikum på konserter/forestillinger/arrangement rettet mot barn og unge

Med «rettet mot barn og unge» menes når konserten/forestillingen/arrangementet primært henvender seg til barn og unge, dvs. når målgrupen primært er barn og unge.

Tab 9. Antall transmisjoner

Snitt siste 4 år 2016
Barokkanerne-1
Bergen Filharmoniske Orkester1621
BIT20 Ensemble23
Det Norske Blåseensemble21
Det Norske Kammerorkester53
Det Norske Solistkor33
Edvard Grieg Kor-2
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester20
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester32
Norsk Barokkorkester-0
Oslo-Filharmonien2021
Riksscenen00
Stavanger Symfoniorkester97
Trondheim Symfoniorkester & Opera108
Sum7272

Med «transmisjon» menes overføring av en konsert/forestilling til TV, radio, nett el. andre distribusjonskanaler.

Tab 10. Antall CD-utgivelser

Snitt siste 4 år 2016
Barokkanerne-1
Bergen Filharmoniske Orkester74
BIT20 Ensemble01
Det Norske Blåseensemble20
Det Norske Kammerorkester00
Det Norske Solistkor21
Edvard Grieg Kor-0
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester00
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester32
Norsk Barokkorkester-0
Oslo-Filharmonien34
Riksscenen00
Stavanger Symfoniorkester31
Trondheim Symfoniorkester & Opera00
Sum2014

Med «CD-utgivelser» menes innspilt musikk, utgitt av musikkinstitusjonen.

Tab 11. Antall urframføringer

Snitt siste 4 år 2016
Barokkanerne-0
Bergen Filharmoniske Orkester67
BIT20 Ensemble1010
Det Norske Blåseensemble85
Det Norske Kammerorkester21
Det Norske Solistkor33
Edvard Grieg Kor-2
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester20
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester1212
Norsk Barokkorkester-0
Oslo-Filharmonien46
Riksscenen00
Stavanger Symfoniorkester32
Trondheim Symfoniorkester & Opera513
Sum5561

Med «urfremføring» menes førstegangsoppføring av et originalverk.

Tab 12. Antall fremførte verk

Snitt siste 4 år 2016
Barokkanerne-52
Bergen Filharmoniske Orkester298178
BIT20 Ensemble4615
Det Norske Blåseensemble240206
Det Norske Kammerorkester8986
Det Norske Solistkor7558
Edvard Grieg Kor-210
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester3940
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester472431
Norsk Barokkorkester-18
Oslo-Filharmonien147182
Riksscenen00
Stavanger Symfoniorkester293233
Trondheim Symfoniorkester & Opera302272
Sum2 3561 941

Med verk menes et selvstendig musikalsk verk, originalt eller arrangert.

Tab 12b. Herav antall fremførte orkesterverk og kammermusikalske verk

Snitt siste 4 år 2016
OrkKammOrkKamm
Barokkanerne--00
Bergen Filharmoniske Orkester17312500
BIT20 Ensemble0800
Det Norske Blåseensemble1984500
Det Norske Kammerorkester641500
Det Norske Solistkor84200
Edvard Grieg Kor--00
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester1879900
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester14019600
Norsk Barokkorkester--00
Oslo-Filharmonien1232400
Riksscenen0000
Stavanger Symfoniorkester2435000
Trondheim Symfoniorkester & Opera2226800
Sum1 35867200

Ork = Antall fremførte orkesterverk
Kamm = Antall fremførte kammermusikalske verk

Musikkinstitusjonene rapporterte på antall orkesterverk og kammermusikalske verk i perioden 2011 - 2015. Fra 2016 rapporterer de ikke lenger på det.

Tab 13. Antall norske samtidsverk

Snitt siste 4 år 2016
Barokkanerne-0
Bergen Filharmoniske Orkester1031
BIT20 Ensemble140
Det Norske Blåseensemble1923
Det Norske Kammerorkester40
Det Norske Solistkor68
Edvard Grieg Kor-0
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester70
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester2429
Norsk Barokkorkester-0
Oslo-Filharmonien1410
Riksscenen00
Stavanger Symfoniorkester839
Trondheim Symfoniorkester & Opera2042
Sum126182

Med «norsk samtidsverk» menes et nytt, selvstendig, musikalsk verk skapt i løpet av de siste 50 årene.

Tab 13b. Herav antall norske orkesterverk og kammermusikalske verk

Snitt siste 4 år 2016
OrkKammOrkKamm
Barokkanerne--00
Bergen Filharmoniske Orkester6300
BIT20 Ensemble0000
Det Norske Blåseensemble17200
Det Norske Kammerorkester2200
Det Norske Solistkor0500
Edvard Grieg Kor--00
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester4300
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester131100
Norsk Barokkorkester--00
Oslo-Filharmonien9400
Riksscenen0000
Stavanger Symfoniorkester5300
Trondheim Symfoniorkester & Opera12400
Sum683700

Ork = Antall norske orkesterverk komponert i løpet av de siste 50 år
Kamm = Antall norske kammermusikalske verk komponert i løpet av de siste 50 år

Musikkinstitusjonene rapporterte på antall orkesterverk og kammermusikalske verk i perioden 2011 - 2015. Fra 2016 rapporterer de ikke lenger på det.

Tab 14. Antall utenlandske samtidsverk

Snitt siste 4 år 2016
Barokkanerne-0
Bergen Filharmoniske Orkester1237
BIT20 Ensemble176
Det Norske Blåseensemble1935
Det Norske Kammerorkester1232
Det Norske Solistkor514
Edvard Grieg Kor-0
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester90
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester2221
Norsk Barokkorkester-0
Oslo-Filharmonien1442
Riksscenen00
Stavanger Symfoniorkester1226
Trondheim Symfoniorkester & Opera1769
Sum139282

Med «utenlandsk samtidsverk» menes et nytt, selvstendig, musikalsk verk skapt i utlandet i løpet av de siste 50 årene.

Tab 14b. Herav antall utenlandske orkesterverk og kammermusikalske verk

Snitt siste 4 år 2016
OrkKammOrkKamm
Barokkanerne--00
Bergen Filharmoniske Orkester8400
BIT20 Ensemble0600
Det Norske Blåseensemble81100
Det Norske Kammerorkester8100
Det Norske Solistkor0400
Edvard Grieg Kor--00
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester4400
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester71600
Norsk Barokkorkester--00
Oslo-Filharmonien9500
Riksscenen0000
Stavanger Symfoniorkester9400
Trondheim Symfoniorkester & Opera10600
Sum636100

Ork = Antall utenlandske orkesterverk komponert i løpet av de siste 50 år
Kamm = Antall utenlandske kammermusikalske verk komponert i løpet av de siste 50 år

Musikkinstitusjonene rapporterte på antall orkesterverk og kammermusikalske verk i perioden 2011 - 2015. Fra 2016 rapporterer de ikke lenger på det.

Tab 15. Antall konserter/forestillinger/arrangement og publikum formidlet gjennom DKS

Snitt siste 4 år 2016
KonsPubKonsPub
Barokkanerne--00
Bergen Filharmoniske Orkester-3 15112110 149
BIT20 Ensemble-1 678111 624
Det Norske Blåseensemble-7 263183 800
Det Norske Kammerorkester-000
Det Norske Solistkor-000
Edvard Grieg Kor--21 185
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester-3 09600
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester-89952 279
Norsk Barokkorkester--00
Oslo-Filharmonien-6 83266 254
Riksscenen-000
Stavanger Symfoniorkester-2 64500
Trondheim Symfoniorkester & Opera-4 11694 970
Sum029 68017230 261

Kons = Antall konserter/forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS
Pub = Antall publikum på konserter/forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS

Antall konserter/forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS er tilgjengelig f.o.m. 2016.

Tab. 16 Herav formidlet gjennom DKS grunnskole og VGS

Snitt siste 4 år2016
GrVgsGrVgs
KonsPubKonsPubKonsPubKonsPub
Barokkanerne----0000
Bergen Filharmoniske Orkester-3 151-012110 14900
BIT20 Ensemble-1 678-0111 62400
Det Norske Blåseensemble-6 988-275183 80000
Det Norske Kammerorkester-0-00000
Det Norske Solistkor-0-00000
Edvard Grieg Kor----21 18500
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester-3 096-00000
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester-781-11852 27900
Norsk Barokkorkester----0000
Oslo-Filharmonien-5 696-1 13666 25400
Riksscenen-0-00000
Stavanger Symfoniorkester-1 207-1 4380000
Trondheim Symfoniorkester & Opera-3 709-40853 35041 620
Sum 026 30603 37516828 64141 620

Gr = Formidlet gjennom DKS - grunnskole
Vgs = Formidlet gjennom DKS - videregående skole

Konserttall fordelt på grunnskole og vgs. er tilgjengelige f.o.m. 2016.

Definisjoner

Konserter/forestillinger/arrangement

Med «konserter/forestillinger/arrangement» menes hver gang produksjonen/aktiviteten finner sted.

Publikum

Med «publikum» menes alle som er tilstede på en konsert/forestilling/arrangement som tilskuere, tilhørere eller brukere av tilbudet. Institusjonens samlede publikumstall inkluderer deltakere på formidlingsarrangement, gratisarrangement, ikke-betalende gjester, sponsorer, fribilletter, skoleklasser m.m.

Formidlingsarrangement

Med «formidlingsaktivitet» menes et selvstendig arrangement av en viss størrelse som ikke primært er av kunstnerisk karakter, men som søker å styrke mottakersiden og samtalen om kunsten, eller som på andre måter søker å kontekstualisere kunsten og/eller gjøre den mer tilgjengelig for flere.

Kunstnerisk arrangement

Med «kunstnerisk arrangement» menes et selvstendig kunstarrangement – det seg være en konsert, forestilling eller annet – som er formidlet til et tilstedeværende publikum.