SceneStatistikk.no
tilbake

Medlemmer av NTO på statsbudsjettets kapittel 323, post 01/ 70/71 - scenekunstinstitusjoner

Statistikk for:
NTOs medlemmer har opp gjennom årene rapportert på ulike variabler, og enkelte virksomheter har endret plass på statsbudsjettet. Nye medlemmer har også kommet til, og andre medlemmer produserer/formidler ikke selv direkte til et publikum. Dette er årsakene til at det mangler tall i noen av tabellene for enkelte år.

Tab 1. Totalt antall produksjoner/aktiviteter, forestillinger/konserter/arrangement og publikum

Snitt siste 4 år2016
Eksl. samprod. formidl. av samarbeidspartnerInkl. samprod. formidl. av samarbeidspartnerEksl. samprod. formidl. av samarbeidspartnerInkl. samprod. formidl. av samarbeidsp.
ProdForPubProdForPubProdForPubProdForPub
Brageteatret2242337 3642242337 3642150445 6512150445 651
Carte Blanche88821 5171311024 1717769 774108812 596
Den Nationale Scene49787136 28050811139 94249677113 20850727126 268
Den Norske Opera & Ballett119592312 965119592312 965118568322 123118568322 123
Det Norske Teatret441 146214 616461 180217 466461 039183 656511 183198 217
Haugesund Teater3416219 3363416219 3363215012 1353619115 453
Hordaland Teater818315 827818315 8271115623 7421115623 742
Hålogaland Teater3244058 2923344359 4743335049 5123637956 397
Kilden - Agder Teater1324556 1601528974 973000000
Kilden teater- og konserthus------72626106 36074682116 560
Nationaltheatret58867218 54158886225 19061935231 552641 082265 224
Nordland Teater4029432 4884030434 0442032831 4572135632 379
Nord-Trøndelag Teater1617419 6921717519 7311314811 0541924223 723
Riksteatret16477112 78819572138 91321583137 34528753182 768
Rogaland Teater2160091 23626730123 2262254780 1733063393 311
Sogn og Fjordane Teater914914 6831017820 5001520315 0371520315 037
Teater Ibsen2426529 7872426529 7872125116 2142527621 767
Teater Innlandet2442031 0032950037 9521942234 9942553542 072
Teatret Vårt3437632 1763437632 1764845231 9494845231 949
Trøndelag Teater2645593 8832646194 9982854199 0802854199 080
Sum 5978 1431 548 6346578 5561 555 016
Sum korrigert for gjestespill NTO-institusjonene imellom:6488 4771 532 333

Prod. – Totalt ant. produksjoner/aktiviteter
For. – Totalt ant. forestillinger/konserter/arrangement
Pub. – Totalt ant. publikum

Kilden Teater og Konserthus rapporterer som én virksomhet f.o.m. 2016. Tidligere rapporterte institusjonen som tre virksomheter: Kilden – Agder Teater, Kilden – Opera Sør og Kilden – Kristiansand Symfoniorkester (musikkinstitusjon).

Samproduksjon formidlet av samarbeidspartner ble adskilt som egen kategori f.o.m. 2012, og inngår kun i tabell 1.

Aggregerte tall korrigert for gjestespill NTO-institusjonene imellom (jf. Prop. 1S) blir automatisk trukket fra i statistikken f.o.m. 2016. Tidligere ble man henvist til NTOs nettsider for de justerte tallene.

Tab 2. Ant. kunstneriske aktiviteter/produksjoner, forestillinger/konserter og publikum

2016
ProdForPub
Brageteatret1950245 631
Carte Blanche5529 143
Den Nationale Scene42644111 072
Den Norske Opera & Ballett116385318 786
Det Norske Teatret41797169 708
Haugesund Teater3215012 135
Hordaland Teater1115623 742
Hålogaland Teater2633248 205
Kilden - Agder Teater000
Kilden teater- og konserthus63612101 867
Nationaltheatret58687206 352
Nordland Teater1931430 772
Nord-Trøndelag Teater1314811 054
Riksteatret12466132 877
Rogaland Teater1945275 393
Sogn og Fjordane Teater1419814 817
Teater Ibsen1924916 081
Teater Innlandet1742034 680
Teatret Vårt4139829 256
Trøndelag Teater2653998 992
Sum 5937 5011 490 563

Prod. – Ant. kunstneriske aktiviteter/produksjoner
For. – Ant. forestillinger/konserter
Pub. – Ant. publikum på kunstneriske aktiviteter/produksjoner

Med kunstnerisk aktivitet menes et selvstendig kunstarrangement. Rene formidlingsaktiviteter inngår ikke i dette.
Kunstneriske aktiviteter og formidlingsaktiviteter ble adskilt som to underkategorier som til sammen utgjør institusjonens totaltall (jf. tabell 1) f.o.m. 2016.

Tab 3. Antall egenproduksjoner/aktiviteter, samproduksjoner/aktiviteter formidlet av egen virksomhet og mottatte gjestespill

Snitt siste 4 år 2016
EgenSamGjestEgenSamGjest
Brageteatret6-14669
Carte Blanche5-0610
Den Nationale Scene27-1728714
Den Norske Opera & Ballett60-51591247
Det Norske Teatret32-63817
Haugesund Teater8-238519
Hordaland Teater6-0713
Hålogaland Teater10-718114
Kilden - Agder Teater9-2000
Kilden teater- og konserthus---7020
Nationaltheatret36-13241720
Nordland Teater12-251442
Nord-Trøndelag Teater6-7463
Riksteatret8-46123
Rogaland Teater14-22011
Sogn og Fjordane Teater4-21302
Teater Ibsen6-8669
Teater Innlandet6-67120
Teatret Vårt14-1621522
Trøndelag Teater12-91729
Sum2810212372101184

Egen = Antall egne produksjoner/aktiviteter
Sam = Antall samproduksjoner/aktiviteter formidlet av egen virksomhet. Samproduksjon formidlet av samarbeidspartner (jf. tabell 1) inngår ikke i dette.
Gjest = Antall mottatte gjestespill/aktiviteter

Tab 4. Antall publikum på egenproduksjoner/aktiviteter, samproduksjoner/aktiviteter formidlet av egen virksomhet og mottatte gjestespill

Snitt siste 4 år 2016
EgenSamGjestEgenSamGjest
Brageteatret17 5911 11118 69813 37131 463817
Carte Blanche15 3327 606578 2501 5240
Den Nationale Scene112 8889 73913 67198 7936 6587 757
Den Norske Opera & Ballett209 67240 30661 600186 99060 64574 488
Det Norske Teatret204 7468 6804 616180 8952912 470
Haugesund Teater14 6293 2513 9986 7802 8202 535
Hordaland Teater13 4951 67166117 1836 096463
Hålogaland Teater42 51719 4982 23147 611451 856
Kilden - Agder Teater38 21215 7121 286000
Kilden teater- og konserthus---104 4971 8630
Nationaltheatret187 50050 5197 294194 21330 2217 118
Nordland Teater22 9633 3226 20321 6038758 979
Nord-Trøndelag Teater9 1478 7121 7996 1603 1511 743
Riksteatret69 13752 2985 33234 13283 37419 839
Rogaland Teater71 97416 8581 48373 8166 173184
Sogn og Fjordane Teater6 8416 3151 52614 7300307
Teater Ibsen8 54617 1994 2766 9522 9606 302
Teater Innlandet21 50315 5981 41514 43320 5610
Teatret Vårt24 9993 0684 37525 0031 2425 704
Trøndelag Teater80 4284 6606 33393 9321 1993 949
Sum1 172 120286 123146 8541 149 344261 161144 511

Egen = Antall publikum på egenproduksjoner/aktiviteter
Sam = Antall publikum på samproduksjoner/aktiviteter formidlet av egen virksomhet. Publikum på samproduksjon formidlet av samarbeidspartner (jf. tabell 1) inngår ikke i dette.
Gjest = Antall publikum på mottatte gjestespill/aktiviteter

Tab 5. Antall publikum på billetterte arrangement, herav med sponsorbilletter og fribilletter

Snitt siste 4 år 2016
BillSponsFriBillSponsFri
Brageteatret29 16312 0545 1600505
Carte Blanche16 48021 2348 83301 979
Den Nationale Scene129 6232 1498 374108 0381 4487 293
Den Norske Opera & Ballett309 1034 67521 229316 3844 45617 288
Det Norske Teatret180 38484020 191178 38155214 363
Haugesund Teater18 2501 4531 89615 4532 2001 045
Hordaland Teater9 311047517 17002 790
Hålogaland Teater48 8261904 86345 87104 569
Kilden - Agder Teater49 8021 2193 847000
Kilden teater- og konserthus---70 2601 3539 678
Nationaltheatret207 8431 73423 063210 5441 40120 071
Nordland Teater28 970985 75229 6561504 615
Nord-Trøndelag Teater18 81201 2665 46501 419
Riksteatret112 4564 38414 415130 4014 34310 814
Rogaland Teater87 3632 42211 50976 8001 53810 309
Sogn og Fjordane Teater9 730054111 93703 100
Teater Ibsen21 687321 05419 54601 065
Teater Innlandet17 7111441 88412 3301641 498
Teatret Vårt28 9687553 34823 2889384 374
Trøndelag Teater90 1781 99012 03699 0802 08012 389
Sum1 414 66022 088139 0311 384 59720 623129 164

Bill = Ant. publikum på billetterte arrangement
Spons = Herav med sponsorbilletter
Fri = Herav med fribilletter

Med «billettert arrangement» menes ethvert arrangement med billettsalg. I dette inngår både ordinære billetter, sponsorbilletter og fribilletter. Publikum i Den kulturelle skolesekken og på åpne utendørsarrangement teller eksempelvis ikke med her.

Tab 6. Antall forestillinger/konserter/arrangement på fast arena/i egen kommune, i Norge forøvrig og i utlandet

Snitt siste 4 år 2016
EgenTurnéUtlandEgenTurnéUtland
Brageteatret10011411533510
Carte Blanche29321849261
Den Nationale Scene75427067421
Den Norske Opera & Ballett512305556102
Det Norske Teatret1 069715978592
Haugesund Teater11329014280
Hordaland Teater62781111450
Hålogaland Teater341702263870
Kilden - Agder Teater179370000
Kilden teater- og konserthus---4291970
Nationaltheatret80160693401
Nordland Teater16911901911370
Nord-Trøndelag Teater1897491390
Riksteatret3704210295495
Rogaland Teater50427054700
Sogn og Fjordane Teater241020771260
Teater Ibsen761740701810
Teater Innlandet522837423800
Teatret Vårt2389713201311
Trøndelag Teater4485054100
Sum5 8591 873506 1152 42813

Egen = Antall forestillinger/konserter/arrangement på fast arena/egen scene/i egen kommune
Turné = Antall forestillinger/konserter/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Utland = Antall forestillinger/konserter/arrangement i utlandet

Tab 7. Antall publikum på fast arena/i egen kommune, i Norge forøvrig og i utlandet

Snitt siste 4 år 2016
EgenTurneUtlandEgenTurneUtland
Brageteatret7 7309 3707513 54532 1060
Carte Blanche3 6086 4848 2035 1684 229377
Den Nationale Scene129 7505 326400113 1186030
Den Norske Opera & Ballett298 3638 3545 072315 5384 3722 213
Det Norske Teatret190 22121 568533164 44119 007208
Haugesund Teater14 9882 266011 5445910
Hordaland Teater4 9666 36613319 3094 4330
Hålogaland Teater47 7807 85849837 20012 3120
Kilden - Agder Teater48 3293 6750000
Kilden teater- og konserthus---84 21322 1470
Nationaltheatret206 50710 8941 141231 1600392
Nordland Teater16 00815 5589116 34315 1140
Nord-Trøndelag Teater1 5498 54033259010 4640
Riksteatret88 756100 4001255 802130 4161 127
Rogaland Teater74 8833 382080 17300
Sogn og Fjordane Teater2 7298 96403 50711 5300
Teater Ibsen10 88616 91805 59010 6240
Teater Innlandet5 90017 2285244 90330 0910
Teatret Vårt21 5106 9196023 1648 635150
Trøndelag Teater91 228258099 08000
Sum1 265 691260 32817 1871 234 388316 1314 497

Egen = Antall publikum på egen scene/fast arena/i egen kommune
Turne = Antall publikum i Norge utenfor egen kommune
Utland = Antall publikum i utlandet

Tab 8. Antall uroppføringer

Snitt siste 4 år 2016
Brageteatret34
Carte Blanche24
Den Nationale Scene65
Den Norske Opera & Ballett89
Det Norske Teatret68
Haugesund Teater46
Hordaland Teater31
Hålogaland Teater35
Kilden - Agder Teater20
Kilden teater- og konserthus-5
Nationaltheatret1013
Nordland Teater47
Nord-Trøndelag Teater55
Riksteatret42
Rogaland Teater48
Sogn og Fjordane Teater32
Teater Ibsen46
Teater Innlandet95
Teatret Vårt44
Trøndelag Teater511
Sum89110

Med «uroppføring» menes førstegangsoppføring av et originalverk

Tab 9. Antall produksjoner/aktiviteter, forestillinger/konserter/arrangement og publikum på produksjoner/aktiviteter rettet mot barn og unge

Snitt siste 4 år 2016
ProdForPubProdForPub
Brageteatret1638434 6721646844 403
Carte Blanche181 346000
Den Nationale Scene930644 5541325333 179
Den Norske Opera & Ballett2016762 3391626360 936
Det Norske Teatret615038 307612028 170
Haugesund Teater3012714 76724946 923
Hordaland Teater618215 2585876 755
Hålogaland Teater1013917 71779117 187
Kilden - Agder Teater39617 384000
Kilden teater- og konserthus---1133262 925
Nationaltheatret1112461 63419303132 679
Nordland Teater810512 9931015915 727
Nord-Trøndelag Teater5789 3074605 943
Riksteatret419751 837930667 385
Rogaland Teater720235 882813726 748
Sogn og Fjordane Teater2626 7923845 665
Teater Ibsen1110610 4395573 528
Teater Innlandet1022015 4821027823 045
Teatret Vårt816014 3101528218 834
Trøndelag Teater616649 7573191 106
Sum1732 979514 7771843 393561 138

Prod = Antall produksjoner/aktiviteter rettet mot barn og unge
For = Antall forestillinger/konserter/arrangement rettet mot barn og unge
Pub = Antall publikum på produksjoner/aktiviteter rettet mot barn og unge

Med «rettet mot barn og unge» menes når produksjonen/aktiviteten henvender seg til barn og unge.

Tab 10. Antall produksjoner av norsk og utenlandsk samtidsdramatikk

Snitt siste 4 år 2016
NorskUtenlandskNorskUtenlandsk
Brageteatret4101
Carte Blanche0010
Den Nationale Scene82106
Den Norske Opera & Ballett4210
Det Norske Teatret1581710
Haugesund Teater4040
Hordaland Teater3202
Hålogaland Teater8352
Kilden - Agder Teater4100
Kilden teater- og konserthus--01
Nationaltheatret149199
Nordland Teater4121
Nord-Trøndelag Teater6242
Riksteatret8140
Rogaland Teater5401
Sogn og Fjordane Teater6031
Teater Ibsen7151
Teater Innlandet6001
Teatret Vårt44104
Trøndelag Teater7251
Sum117439043

Norsk = Antall produksjoner av norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater skrevet i løpet av de siste 15 år
Utenlandsk = Antall produksjoner av utenlandsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater skrevet i løpet av de siste 15 år

Tab 11. Antall produksjoner av ny norsk og utenlandsk koreografi

Snitt siste 4 år 2016
NorskUtenlandskNorskUtenlandsk
Brageteatret0000
Carte Blanche2231
Den Nationale Scene2010
Den Norske Opera & Ballett8676
Det Norske Teatret0000
Haugesund Teater1000
Hordaland Teater1000
Hålogaland Teater4120
Kilden - Agder Teater1000
Kilden teater- og konserthus--20
Nationaltheatret2020
Nordland Teater2000
Nord-Trøndelag Teater1020
Riksteatret2020
Rogaland Teater1101
Sogn og Fjordane Teater1020
Teater Ibsen3000
Teater Innlandet4050
Teatret Vårt1000
Trøndelag Teater4000
Sum4010288

Norsk = Antall produksjoner av ny norsk koreografi produsert i løpet av de siste 15 årene
Utenlandsk = Antall produksjoner av ny utenlandsk koreografi produsert i løpet av de siste 15 årene

Med «ny koreografi» menes et selvstendig, koreografisk verk.

Tab 12. Antall produksjoner av norsk samtidsdramatikk rettet mot barn og unge

Snitt siste 4 år 2016
Brageteatret01
Carte Blanche00
Den Nationale Scene40
Den Norske Opera & Ballett30
Det Norske Teatret32
Haugesund Teater31
Hordaland Teater21
Hålogaland Teater41
Kilden - Agder Teater10
Kilden teater- og konserthus-1
Nationaltheatret410
Nordland Teater24
Nord-Trøndelag Teater33
Riksteatret32
Rogaland Teater20
Sogn og Fjordane Teater21
Teater Ibsen54
Teater Innlandet32
Teatret Vårt26
Trøndelag Teater30
Sum4939


Tab 13. Antall transmisjoner

Snitt siste 4 år 2016
Brageteatret00
Carte Blanche00
Den Nationale Scene00
Den Norske Opera & Ballett20
Det Norske Teatret00
Haugesund Teater00
Hordaland Teater00
Hålogaland Teater00
Kilden - Agder Teater00
Kilden teater- og konserthus-55
Nationaltheatret02
Nordland Teater00
Nord-Trøndelag Teater00
Riksteatret01
Rogaland Teater00
Sogn og Fjordane Teater00
Teater Ibsen00
Teater Innlandet00
Teatret Vårt00
Trøndelag Teater00
Sum258

Med «transmisjon» menes overføring av en forestilling/konsert til TV, radio, nett el. andre distribusjonskanaler.

Tab 14. Antall forestillinger/konserter/arrangement og publikum formidlet gjennom DKS

Snitt siste 4 år 2016
ForPubForPub
Brageteatret33632 49941440 493
Carte Blanche144 4734310
Den Nationale Scene81 61682 529
Den Norske Opera & Ballett943 3201833 337
Det Norske Teatret64 190465 275
Haugesund Teater141 78600
Hordaland Teater616 033454 157
Hålogaland Teater322 2727991
Kilden - Agder Teater759 74200
Kilden teater- og konserthus--24431 773
Nationaltheatret41 768122 820
Nordland Teater212 836262 065
Nord-Trøndelag Teater303 788615 273
Riksteatret2404191 909
Rogaland Teater61 33400
Sogn og Fjordane Teater254 662432 928
Teater Ibsen182 333321 577
Teater Innlandet807 5161327 801
Teatret Vårt383 930635 423
Trøndelag Teater125 008135 279
Sum87699 5101 352123 940

For = Antall forestillinger/konserter/arrangement formidlet gjennom DKS
Pub = Antall publikum på forestillinger/konserter/arrangement formidlet gjennom DKS

Tab 15. Herav formidlet gjennom DKS grunnskole og VGS

Snitt siste 4 år2016
GrVgsGrVgs
ForPubForPubForPubForPub
Brageteatret-31 218-1 28139838 677161 816
Carte Blanche-3 185-1 288431000
Den Nationale Scene-404-1 21282 52900
Den Norske Opera & Ballett-1 740-1 580781 5111051 826
Det Norske Teatret-3 431-759445 1292146
Haugesund Teater-1 390-3950000
Hordaland Teater-4 150-1 883454 15700
Hålogaland Teater-1 692-580007991
Kilden - Agder Teater-6 862-2 8800000
Kilden teater- og konserthus----22929 653152 120
Nationaltheatret-1 364-40482 2204600
Nordland Teater-2 083-753221 6424423
Nord-Trøndelag Teater-2 791-998584 7893484
Riksteatret-352-5300191 909
Rogaland Teater-1 334-00000
Sogn og Fjordane Teater-4 662-0242 05719871
Teater Ibsen-1 140-1 19300321 577
Teater Innlandet-5 283-2 2331327 80100
Teatret Vårt-2 350-1 580635 42300
Trøndelag Teater-3 849-1 158114 27921 000
Sum 079 280020 2301 124110 17722813 763

Gr = Formidlet gjennom DKS grunnskole
Vgs = Formidlet gjennom DKS videregående skole

For = Antall forestillinger/konserter/arrangement formidlet gjennom DKS
Pub = Antall publikum på forestillinger/konserter/arrangement formidlet gjennom DKS

Forestillingstall fordelt på grunnskole og vgs. er tilgjengelige f.o.m. 2016.

Definisjoner

Produksjon/aktivitet

Med «produksjon/aktivitet» menes en publikumsaktivitet – dvs. en kunstnerisk aktivitet eller formidlingsaktivitet – som presenteres for eller involverer et tilstedeværende publikum. En produksjon/aktivitet registreres med et tilhørende antall forestillinger/konserter/arrangement.

Forestilling/konserter/arrangement

Med «forestilling/arrangement» menes hver gang produksjonen/aktiviteten finner sted.

Publikum

Med «publikum» menes alle som er tilstede på en forestilling/konsert/arrangement som tilskuere, tilhørere eller brukere av tilbudet. Institusjonens samlede publikumstall inkluderer deltakere på formidlingsarrangement, gratisarrangement, ikke-betalende gjester, sponsorer, fribilletter, skoleklasser m.m.

Kunstnerisk aktivitet

Med «kunstnerisk aktivitet» menes et selvstendig kunstarrangement – det seg være en forestilling, konsert eller annet – som er formidlet til et tilstedeværende publikum.

Formidlingsaktivitet

Med «formidlingsaktivitet» menes en aktivitet som ikke primært er av kunstnerisk karakter, men som f.eks. forsøker å gi dypere innsikt i eller økt engasjement for institusjonens kunstneriske aktiviteter og å øke tilgjengeligheten rundt dette tilbudet.

Egenproduksjon/aktivitet

Med «egenproduksjon/aktivitet» menes en produksjon/aktivitet som er produsert og formidlet av egen institusjon alene.

Samproduksjon/aktivitet

Med «samproduksjon» menes en produksjon/aktivitet som er realisert gjennom et samarbeid mellom flere parter og som registreres hos alle partene. Samarbeidet kan bestå i felles kunstnerisk utvikling, personalressurser, økonomi, teknisk bistand el.a. Det er opp til virksomheten å vurdere kritisk hvorvidt eget bidrag til samarbeidet kvalifiserer til å føre produksjonen/aktiviteten opp som en samproduksjon.

Samproduksjon/aktivitet formidlet av samarbeidspartner

Når en produksjon/aktivitet ikke er vist/formidlet av egen institusjon, men av samarbeidspartneren, skal tall innhentes fra denne og rapporteres her. Dette gjelder f.eks. forestillinger hvor institusjonen ikke selv er medarrangør av turneen. NB! Tall fra denne kategorien inngår kun i tabell 1 (se særskilte kolonner).

Gjestespill

Med «gjestespill» menes en produksjon/aktivitet fra et besøkende kompani eller en annen virksomhet som vertsinstitusjonen formidler.