SceneStatistikk.no
tilbake

Medlemmer av NTO på statsbudsjettets kapittel 323, post 70/71 - musikkinstitusjoner

Statistikk for:
NTOs medlemmer har opp gjennom årene rapportert på ulike variabler, og enkelte virksomheter har endret plass på statsbudsjettet. Nye medlemmer har også kommet til, og andre medlemmer produserer/formidler ikke selv direkte til et publikum. Dette er årsakene til at det mangler tall i noen av tabellene for enkelte år.

Tab 1. Totalt antall konserter/arrangement og publikum

Snitt siste 4 år 2016
KonsPubKonsPub
Bergen Filharmoniske Orkester14398 827264130 007
Det Norske Blåseensemble10326 7689128 226
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester12836 87900
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester15233 32217559 531
Oslo-Filharmonien142115 049173129 210
Stavanger Symfoniorkester17782 37819382 104
Trondheim Symfoniorkester & Opera11168 20914471 342
Sum956461 4321 040500 420

Kons = Totalt ant. konserter/forestillinger/arrangement
Pub = Totalt ant. publikum

Kilden Teater og Konserthus rapporterer som én virksomhet under scenekunstinstitusjoner f.o.m. 2016. Tidligere rapporterte Kilden som tre virksomheter: Kilden – Kristiansand Symfoniorkester, Kilden – Opera Sør og Kilden – Agder Teater.

Tab 2. Antall kunstneriske arrangement og publikum på kunstneriske arrangement

 2016
KonsPub
Bergen Filharmoniske Orkester123117 271
Det Norske Blåseensemble9027 726
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester00
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester17259 276
Oslo-Filharmonien88109 114
Stavanger Symfoniorkester16180 311
Trondheim Symfoniorkester & Opera12068 135
Sum754461 833

Kons = Ant. konserter/forestillinger/kunstneriske arrangement
Pub = Ant. pulikum på konserter/forestillinger/kunstneriske arrangement

Med kunstnerisk arrangement menes et selvstendig kunstarrangement. Rene formidlingsarrangement inngår ikke i dette. Kunstneriske arrangement og formidlingsarrangement ble adskilt som to underkategorier som til sammen utgjør institusjonens totaltall (jf. tabell 1) f.o.m. 2016.

Tab 3. Antall publikum på billetterte arrangement, herav med sponsorbilletter og fribilletter

Snitt siste 4 år 2016
BillSponsFriBillSponsFri
Bergen Filharmoniske Orkester85 9219845 72097 2712938 134
Det Norske Blåseensemble22 4322331 20413 659370533
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester31 5771 4013 416000
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester23 386244 25241 81102 524
Oslo-Filharmonien85 30402 80090 7241 4002 550
Stavanger Symfoniorkester53 0852904 59549 894195 090
Trondheim Symfoniorkester & Opera52 2903 4363 67863 9434 8433 305
Sum353 9956 36825 665357 3026 92522 136

Bill = Ant. publikum på billetterte arrangement
Spons = Herav med sponsorbilletter
Fri = Herav med fribilletter

Med «billettert arrangement» menes ethvert arrangement med billettsalg. I dette inngår både ordinære billetter, sponsorbilletter og fribilletter. Publikum i DKS og på åpne utendørsarrangement teller eksempelvis ikke med her.

Med «sponsorbillett» menes billett til sponsorer på arrangement med billettsalg. Sponsorbillett er ikke fribillett. Med «fribillett» menes gratisbillett på arrangement med billettsalg.

Tab 4. Antall konserter/forestillinger/arrangement på fast arena/i egen kommune, i Norge forøvrig og i utlandet

Snitt siste 4 år 2016
EgenTurnéUtlandEgenTurnéUtland
Bergen Filharmoniske Orkester9011425068
Det Norske Blåseensemble46543503011
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester80220000
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester133181150223
Oslo-Filharmonien7397160310
Stavanger Symfoniorkester86902147433
Trondheim Symfoniorkester & Opera6765126171
Sum5752102288312136

Egen = Antall konserter/forestillinger/arrangement på fast arena/i egen konsertsal/egen kommune
Turné = Antall konserter/forestillinger/arrangement i Norge utenfor egen kommune
Utland = Antall konserter/forestillinger/arrangement i utlandet

Tab 5. Antall publikum på fast arena/i egen kommune, i Norge forøvrig og i utlandet

Snitt siste 4 år 2016
EgenTurnéUtlandEgenTurnéUtland
Bergen Filharmoniske Orkester77 5304 2945 001120 6302 8086 569
Det Norske Blåseensemble10 36711 0141 27512 3396 7879 100
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester32 2623 8530000
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester26 0384 9372 34732 67923 4733 379
Oslo-Filharmonien73 52726 54712 543115 7751 23912 196
Stavanger Symfoniorkester71 6239 4501 29870 6193 7077 778
Trondheim Symfoniorkester & Opera50 9383 7783 86665 2685 624450
Sum342 28563 87326 330417 31043 63839 472

Egen = Ant. publikum på fast arena/i egen konsertsal/egen kommune
Turné = Ant. publikum i Norge utenfor egen kommune
Utland = Ant. publikum i utlandet

Tab 6. Antall orkesterkonserter, kammerkonserter og andre konsert- og forestillingsformer

Snitt siste 4 år 2016
OrkKammAndreOrkKammAndre
Bergen Filharmoniske Orkester725516743514
Det Norske Blåseensemble332680873
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester23888000
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester475649607141
Oslo-Filharmonien7912518170
Stavanger Symfoniorkester70961279802
Trondheim Symfoniorkester & Opera542730412059
Sum348286314335300119

Ork = Ant. orkesterkonserter
Kamm = Ant. kammerkonserter
Andre = Ant. andre konserter og forestillingsformer

«Orkesterkonserter» omfatter det som tidligere het «symfonikonserter».

Tab 7. Antall publikum på orkesterkonserter, kammerkonserter og andre konsert- og forestillingsformer

Snitt siste 4 år 2016
OrkKammAndreOrkKammAndre
Bergen Filharmoniske Orkester72 33910 23016 25992 9566 83617 479
Det Norske Blåseensemble2 5923 31320 863026 7261 000
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester13 66243116 684000
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester14 5606 04712 71515 9668 87034 440
Oslo-Filharmonien111 6521 2083 579108 4496650
Stavanger Symfoniorkester65 3648 1328 74871 2128 679420
Trondheim Symfoniorkester & Opera45 9713 14419 09439 6971 88526 553
Sum326 14032 50597 942328 28053 66179 892

Sym = Ant. publikum på symfonikonserter
Kamm = Ant. publikum på kammerkonserter
Andre = Ant. publikum på andre konserter og forestillingsformer

«Orkesterkonserter» omfatter det som tidligere het «symfonikonserter».

Tab 8. Antall konserter/arrangement og publikum på konserter rettet mot barn og unge

Snitt siste 4 år 2016
KonsPubKonsPub
Bergen Filharmoniske Orkester2817 93713117 459
Det Norske Blåseensemble487 749394 961
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester176 33300
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester172 815215 874
Oslo-Filharmonien4010 0632328 369
Stavanger Symfoniorkester4920 1793920 400
Trondheim Symfoniorkester & Opera2515 4381511 377
Sum22480 51426888 440

Kons = Ant. konserter/forestillinger/arrangement rettet mot barn og unge
Pub = Ant. publikum på konserter/forestillinger/arrangement rettet mot barn og unge

Med «rettet mot barn og unge» menes når konserten/forestillingen/arrangementet primært henvender seg til barn og unge, dvs. når målgrupen primært er barn og unge.

Tab 9. Antall transmisjoner

Snitt siste 4 år 2016
Bergen Filharmoniske Orkester1621
Det Norske Blåseensemble21
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester20
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester32
Oslo-Filharmonien2021
Stavanger Symfoniorkester97
Trondheim Symfoniorkester & Opera108
Sum6260

Med «transmisjon» menes overføring av en konsert/forestilling til TV, radio, nett el. andre distribusjonskanaler.

Tab 10. Antall CD-utgivelser

Snitt siste 4 år 2016
Bergen Filharmoniske Orkester74
Det Norske Blåseensemble20
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester00
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester32
Oslo-Filharmonien34
Stavanger Symfoniorkester31
Trondheim Symfoniorkester & Opera00
Sum1811

Med «CD-utgivelser» menes innspilt musikk, utgitt av musikkinstitusjonen.

Tab 11. Antall urframføringer

Snitt siste 4 år 2016
Bergen Filharmoniske Orkester67
Det Norske Blåseensemble85
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester20
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester1212
Oslo-Filharmonien46
Stavanger Symfoniorkester32
Trondheim Symfoniorkester & Opera513
Sum4045

Med «urfremføring» menes førstegangsoppføring av et originalverk.

Tab 12. Antall fremførte verk

Snitt siste 4 år 2016
Bergen Filharmoniske Orkester298178
Det Norske Blåseensemble240206
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester3940
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester472431
Oslo-Filharmonien147182
Stavanger Symfoniorkester293233
Trondheim Symfoniorkester & Opera302272
Sum2 1461 502

Med verk menes et selvstendig musikalsk verk, originalt eller arrangert.

Tab 12b. Herav antall fremførte orkesterverk og kammermusikalske verk

Snitt siste 4 år 2016
OrkKammOrkKamm
Bergen Filharmoniske Orkester17312500
Det Norske Blåseensemble1984500
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester1879900
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester14019600
Oslo-Filharmonien1232400
Stavanger Symfoniorkester2435000
Trondheim Symfoniorkester & Opera2226800
Sum1 28660700

Ork = Antall fremførte orkesterverk
Kamm = Antall fremførte kammermusikalske verk

Musikkinstitusjonene rapporterte på antall orkesterverk og kammermusikalske verk i perioden 2011 - 2015. Fra 2016 rapporterer de ikke lenger på det.

Tab 13. Antall norske samtidsverk

Snitt siste 4 år 2016
Bergen Filharmoniske Orkester1031
Det Norske Blåseensemble1923
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester70
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester2429
Oslo-Filharmonien1410
Stavanger Symfoniorkester839
Trondheim Symfoniorkester & Opera2042
Sum102174

Med «norsk samtidsverk» menes et nytt, selvstendig, musikalsk verk skapt i løpet av de siste 50 årene.

Tab 13b. Herav antall norske orkesterverk og kammermusikalske verk

Snitt siste 4 år 2016
OrkKammOrkKamm
Bergen Filharmoniske Orkester6300
Det Norske Blåseensemble17200
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester4300
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester131100
Oslo-Filharmonien9400
Stavanger Symfoniorkester5300
Trondheim Symfoniorkester & Opera12400
Sum663000

Ork = Antall norske orkesterverk komponert i løpet av de siste 50 år
Kamm = Antall norske kammermusikalske verk komponert i løpet av de siste 50 år

Musikkinstitusjonene rapporterte på antall orkesterverk og kammermusikalske verk i perioden 2011 - 2015. Fra 2016 rapporterer de ikke lenger på det.

Tab 14. Antall utenlandske samtidsverk

Snitt siste 4 år 2016
Bergen Filharmoniske Orkester1237
Det Norske Blåseensemble1935
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester90
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester2221
Oslo-Filharmonien1442
Stavanger Symfoniorkester1226
Trondheim Symfoniorkester & Opera1769
Sum105230

Med «utenlandsk samtidsverk» menes et nytt, selvstendig, musikalsk verk skapt i utlandet i løpet av de siste 50 årene.

Tab 14b. Herav antall utenlandske orkesterverk og kammermusikalske verk

Snitt siste 4 år 2016
OrkKammOrkKamm
Bergen Filharmoniske Orkester8400
Det Norske Blåseensemble81100
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester4400
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester71600
Oslo-Filharmonien9500
Stavanger Symfoniorkester9400
Trondheim Symfoniorkester & Opera10600
Sum555000

Ork = Antall utenlandske orkesterverk komponert i løpet av de siste 50 år
Kamm = Antall utenlandske kammermusikalske verk komponert i løpet av de siste 50 år

Musikkinstitusjonene rapporterte på antall orkesterverk og kammermusikalske verk i perioden 2011 - 2015. Fra 2016 rapporterer de ikke lenger på det.

Tab 15. Antall konserter/forestillinger/arrangement og publikum formidlet gjennom DKS

Snitt siste 4 år 2016
KonsPubKonsPub
Bergen Filharmoniske Orkester-3 15112110 149
Det Norske Blåseensemble-7 263183 800
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester-3 09600
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester-89952 279
Oslo-Filharmonien-6 83266 254
Stavanger Symfoniorkester-2 64500
Trondheim Symfoniorkester & Opera-4 11694 970
Sum028 00215927 452

Kons = Antall konserter/forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS
Pub = Antall publikum på konserter/forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS

Antall konserter/forestillinger/arrangement formidlet gjennom DKS er tilgjengelig f.o.m. 2016.

Tab. 16 Herav formidlet gjennom DKS grunnskole og VGS

Snitt siste 4 år2016
GrVgsGrVgs
KonsPubKonsPubKonsPubKonsPub
Bergen Filharmoniske Orkester-3 151-012110 14900
Det Norske Blåseensemble-6 988-275183 80000
Kilden - Kristiansand Symfoniorkester-3 096-00000
Nordnorsk Opera & Symfoniorkester-781-11852 27900
Oslo-Filharmonien-5 696-1 13666 25400
Stavanger Symfoniorkester-1 207-1 4380000
Trondheim Symfoniorkester & Opera-3 709-40853 35041 620
Sum 024 62803 37515525 83241 620

Gr = Formidlet gjennom DKS - grunnskole
Vgs = Formidlet gjennom DKS - videregående skole

Konserttall fordelt på grunnskole og vgs. er tilgjengelige f.o.m. 2016.

Definisjoner

Konserter/forestillinger/arrangement

Med «konserter/forestillinger/arrangement» menes hver gang produksjonen/aktiviteten finner sted.

Publikum

Med «publikum» menes alle som er tilstede på en konsert/forestilling/arrangement som tilskuere, tilhørere eller brukere av tilbudet. Institusjonens samlede publikumstall inkluderer deltakere på formidlingsarrangement, gratisarrangement, ikke-betalende gjester, sponsorer, fribilletter, skoleklasser m.m.

Formidlingsarrangement

Med «formidlingsaktivitet» menes et selvstendig arrangement av en viss størrelse som ikke primært er av kunstnerisk karakter, men som søker å styrke mottakersiden og samtalen om kunsten, eller som på andre måter søker å kontekstualisere kunsten og/eller gjøre den mer tilgjengelig for flere.

Kunstnerisk arrangement

Med «kunstnerisk arrangement» menes et selvstendig kunstarrangement – det seg være en konsert, forestilling eller annet – som er formidlet til et tilstedeværende publikum.