SceneStatistikk.no

Statistikk NTO-medlemmer

På oppdrag fra Kulturdepartementet innhenter og kvalitetssikrer NTO årlig publikums- og produksjonstall fra medlemmene på kapittel 323, post 70/71 og kapittel 324, post 01/70/71 og fører statistikk. NTO samler for egen del også inn de samme dataene for de øvrige medlemmene.
Medlemmer av NTO på statsbudsjettets kapittel 324 Scenekunstformål, post 01/ 70/71
Medlemmer av NTO – scenekunst
Medlemmer av NTO på statsbudsjettets kapittel 323 Musikkformål, post 70/71
Medlemmer av NTO – musikk
NTOs medlemmer har opp gjennom årene rapportert på ulike variabler, og enkelte virksomheter har endret plass på statsbudsjettet. Nye medlemmer har også kommet til, og andre medlemmer produserer/formidler ikke selv direkte til et publikum. Dette er årsakene til at det mangler tall i noen av tabellene for enkelte år.

Årsrapporter NTO-medlemmer

Årsrapporter 2015
Årsrapporter 2014
Årsrapporter 2013
Årsrapporter 2012
Årsrapporter 2011
Årsrapporter tidligere år