SceneStatistikk.no
Velkommen til Scenestatistikk. Her finner du besøks- og aktivitetstall for all aktivitet produsert og formidlet ved NTOs medlemsinstitusjoner i perioden 2000 - 2017, samt formidlet gjennom Norsk scenekunstbruk og øvrige forestillinger i Den kulturelle skolesekken.
NB! Fra og med rapporteringsåret 2018 skal NTO-medlemmene levere scenestatistikk til Kulturdepartementet via Altinn-portalen og søknadssystemet som Norsk kulturråd forvalter.
Statistikk og årsrapporter:
Brukertilgang for NTOs medlemmer: